Cuộc sống vốn dễ dàng, đừng khiến nó khó khăn hơn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một bài nói chuyện thật thú vị và đem đến những góc nhìn bất ngờ từ một người nông dân - anh Jon Jandai. Trong bài này, anh kể về đời mình qua đó nói lên quan điểm của anh về cuộc sống và những việc anh đã làm để giúp đỡ cộng đồng. Hãy xem trang web này nếu bạn muốn tìm hiểu thêm.