Tại sao nói trước, bước không qua?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tại sao người xưa thường nói là: nói trước bước không qua? Tại sao khi bạn nói với ai đó mục tiêu của bạn thì thường bạn sẽ không làm được điều đó? Derek Sivers sẽ nói cho chúng ta biết tại sao!

Xem thêm[sửa]

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›