David Steindl Rast: Muốn hạnh phúc, hãy biết ơn!

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

David Steindl Rast vừa là một người tu hành vừa là một người nghiên cứu khoa học. Ông đưa ra những triết lý mà ông chứng nghiệm, về một điều mà ai cũng mong muốn: được hạnh phúc! Hãy nghe ông nói và hãy hạnh phúc!