Hành vi

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hành vi "là một chuỗi các hành động lặp đi lặp lại. Hành động là toàn thể những hoạt động (phản ứng, cách ứng xử) của cơ thể, có mục đích cụ thể là nhằm đáp ứng lại kích thích ngoại giới" là hành động hoặc phản ứng của đối tượng (khách thể) hoặc sinh vật, thường sử dụng trong sự tác động đến môi trường, xã hội[1]. Hành vi có thể thuộc về ý thức, tiềm thức, công khai hay bí mật, và tự giác hoặc không tự giác. Hành vi là một giá trị có thể thay đổi qua thời gian.[2]

Sinh học[sửa]

Mặc dù có một số bất đồng nhằm xác định chính xác hành vi trong một bối cảnh sinh học như thế nào, một trong những giải thích thông thường dựa trên một phân tích tổng hợp của các tài liệu khoa học cho rằng "hành vi là phản ứng phối hợp trong nội bộ (hành động hoặc không hành động) của các sinh vật sống (cá nhân hoặc nhóm) dối với các kích thích bên trong hoặc bên ngoài"[3]

Hành vi có thể là bẩm sinh hay học được.

Hành vi có thể được coi là bất kỳ hành động của một sinh vật khi thay đổi mối quan hệ của nó với môi trường. Hành vi cung cấp đầu ra từ sinh vật tới môi trường.[1]

Xem thêm[sửa]

Chú thích[sửa]

  1. 1,0 1,1 Dusenbery, David B. (2009). Living at Micro Scale, p. 124. Harvard University Press, Cambridge, Mass. ISBN 978-0-674-03116-6.
  2. Flapjax tutorial
  3. Levitis, Daniel; William Z. Lidicker, Jr; Glenn Freund (June 2009). "Behavioural biologists do not agree on what constitutes behaviour". Animal Behaviour 78: 103–10. doi:10.1016/j.anbehav.2009.03.018. http://academic.reed.edu/biology/courses/bio342/2010_syllabus/2010_readings/levitis_etal_2009.pdf. 

Đọc thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Liên kết đến đây