Thảo luận:Dữ liệu DNA hiện có về Rùa/code R xử lý tiêu đề trình tự

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Số lượng không thể quá lớn được đâu, có thể do quá trình edit thôi. Có thể đổi thứ tự nhưng không được xóa trình tự. Cẩn thận với các phím enter, đảm bảo có đủ số lượng tiêu đề như file gốc. Lỗi đó khả năng cao có nghĩa là số lượng tiêu đề khác số lượng trình tự gốc :-)

Phạm Thạch Thảo, 14:32, 13/4/2011 (UTC)

Có khả năng là do số lượng các trình tự quá lớn, khi chia nhỏ ra thì không thấy báo lỗi nữa.

Hồ Hữu Thọ (thảo luận) 19:29, 13/4/2011 (ICT)

Sau khi đã sửa tên của trình tự trong file allName.txt, mình thay tên mới với R. Nhưng nó báo lỗi như sau: > source('reassignName.R') Error in allSEQ[ [newPlace] ] : subscript out of bounds Mình không biết đây là lỗi gì, nhờ Thảo xem giúp.

Hồ Hữu Thọ, 11:42, 13/4/2011 (UTC)

Có cái script này làm việc với hàng nghìn trình tự vẫn thấy còn ít!

Hồ Hữu Thọ, 22:39, 4/4/2011 (UTC)

Theo gợi ý của Thọ, mình sửa thêm script cho phép thay đổi thứ tự trình tự, nhưng giữ lại dấu | ngăn cách tên thư viên ở vị trí đầu tiên. Để tránh các sai lầm có thể, khi dùng ta nhớ check lại bằng mắt xem một vài sequence có đúng với tên của nó không cho... chắc ăn.

Phạm Thạch Thảo, 14:51, 4/4/2011 (UTC)

À, mình hiểu tại sao Thọ hỏi về thứ tự rồi, với điều kiện giữ mã thư viện với một dấu | thì việc đổi thứ tự có thể làm được, chắc tối kịp thì mình chỉnh lại chút về vấn đề này.

Phạm Thạch Thảo, 04:29, 4/4/2011 (UTC)

Thứ tự đóng vai trò cốt yếu: Khi edit đảm bảo thứ tự cũ, chỉ thay tên mới thôi (do đó không thay đổi các chỗ enter và các tên vẫn nằm trong dấu nháy kép.)

Phạm Thạch Thảo, 12:52, 3/4/2011 (ICT)

Bộ code này hay quá, cảm ơn Thảo! Cho mình hỏi là lúc reassign thì thứ tự của các tên trình tự trong file allName.txt có quan trọng không?

Hồ Hữu Thọ, 10:42, 3/4/2011 (ICT)