Thảo luận:Diễn đàn về biến đổi khí hậu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Em có cần dùng hệ thống quan trắc môi trường từ xa không? Bọn anh đã chế xong rồi đấy. Cần các thông số gì thì em nêu cụ thể, bọn anh có thể làm ngon lành. Sử dụng công nghệ 3G luôn.

Chúc em thành công.

Baocong, 13:34, 22/7/2011 (UTC)

MIMAS[sửa]

Em cũng đang tham gia vào 1 dự án kiểu sinh học hệ thống gọi là MIMAS (Mikrobielle Interaktionen in MArinen Systemen). Các mẫu nước biển sẽ được thu lấy định kỳ và sau đó được phân tích đồng loạt bởi 1) phân loại VSV truyền thống; 2) phân tích các thông số hóa lý; 3) giải mã meta-transcriptomics (thu nhận và định lượng mRNA hệ thống); 4) phân tích meta-proteomics (thu nhận và định lượng protein hệ thống) và 5) phân tích phản ứng sinh lý của một số vi sinh vật biển kiễu mẫu. Bằng những nghiên cứu này, dự án hy vọng sẽ giải mã được một số vấn đề và xu hướng biến đổi khí hậu cũng như tác động của nó đối với hệ sinh thái nước biển. bàn luận không ký tên trên là của WikiSysop (thảo luận • đóng góp)