Thảo luận:Giáo án Vật lý 11/Bài tập Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ai có thể giúp mình giải bài toán nay đc kô: cho 3 điện tích điểm q1=q2=q3=10^-6.đặt lần lược vào các đỉnh A,B,C của một tâm giac vuông cân tại B.Tính lực tác dụng lên đỉnh B của tam giác.(Mong Nhận Được đáp án sớm từ các bạn và thầy cô)

Trandien, 12:49, 18/8/2010 (UTC)