Thảo luận:Giáo trình Điện tử cơ bản/Các linh kiện điện tử cơ bản

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hình vẽ cuộn cảm. Cuộn cảm thứ 2 trong hình vẽ sai màu (đảo ngược lại hai màu: xám và vàng kim mới đúng)

Vannguyenqn, 03:57, 26/8/2014 (CEST)