Thảo luận:Giúp học sinh suy nghĩ trong giờ học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tớ nghĩ nó sẽ liên quan đến việc chia nhóm lớp học và các kỹ năng hợp tác trong nhóm trong giờ học và ngoài giờ học.

Cao Xuân Hiếu, 14:58, 18/11/2010 (UTC)

Một câu hỏi khó với mình.

Nguyenthephuc, 14:35, 18/11/2010 (UTC)

Số lượng học sinh trong lớp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các kỹ năng giảng dạy như thế này?

Cao Xuân Hiếu, 15:41, 17/11/2010 (UTC)

Thực ra việc giúp học sinh suy nghĩ trong giờ học nó cũng khá đơn giản nhưng cũng khá khó. Đơn giản đó là cách đặt câu hỏi gợi mở để học sinh trả lời. Các câu hỏi thông thường đặt ra là các câu hỏi suy luận lô gic từ những gì mình vừa dạy. Cái khó ở đây là việc tạo ra các câu hỏi bẫy tình huống để khi học sinh trả lời thì họ luôn đúng nhưng lại chưa đủ. Còn số lượng sinh viên không ảnh hưởng nhiều tới kỹ năng giảng dạy mà chỉ ảnh hưởng tới % số học sinh được tham gia trả lời mà thôi...:D

Baocong (thảo luận) 00:05, 1/12/2010 (ICT)