Thảo luận:Giải pháp chống nóng trong mùa hè: bơm nước lên mái nhà

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thay vì dùng bạt và nước, dùng xốp tốt hơn chăng?
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 17:31, ngày 25 tháng 6 năm 2009 (CEST)