Thảo luận:Giai thoại văn học Việt Nam/Nợ ca trù

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

"ứ hự" -:D

Nguyenthephuc, 02:35, 11/12/2011 (UTC)