Thảo luận:Hình học 10/Chương I/§1. Các định nghĩa

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cảm ơn bạn đã phản hồi, nếu có chỗ chưa ổn thì bạn đừng ngại sửa đổi cho bài viết được tốt hơn.

Nguyenthephuc, 06:53, 5/7/2011 (UTC)

sau phần lý thuyết, có bài tập đưa ra từ mức dễ đến khó dần, đối với những bài khó thì có thể gợi ý hướng làm, chỉ là gợi ý thôi, không nên đưa ra lời giải

Mathmoon, 06:47, 5/7/2011 (UTC)