Thảo luận:Học Địa lý 12 bằng Atlat/Các nguồn lực chính/Dân cư và nguồn lao động

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thêm cụm từ "Tỉnh", "Thành phố" trong nội dung phần "sự phân bố dân cư và nguồn lao động" trong đoạn(mật độ dân số các"tỉnh"và "thành phố" trực thuộc trung ương....)cho đủ ý nghĩa câu vănNguyenmanhhungdiak8 10:29, ngày 30 tháng 9 năm 2006 (CDT)

Trong bài này khi chèn bản đồ, theo tôi nếu đạt yêu cầu sau là tốt nhất:

1.Bản đồ trang 11 để đưa vào minh họa trong phần dân số, sự phân bố dân cư

2.Bản đồ trang 12 (dân tộc) để minh họa cho phần dân tộc

3.Cả 2 bản đồ trên cũng chỉ cần phóng to ở mức độ vừa phải

4.Trong 2 bản đồ trên nếu tách được các nội dung nhỏ ra thì tuyệt vời, cụ thể là:

a.Tách riêng "biểu đồ dân số qua các năm" cho phần "dân số và tình hình tăng dân số"

b.Tách riêng phần "tháp dân số năm 1989 và 1999" để đưa vào nội dung "dân số trẻ"

c. Tách riêng phần bản đồ mật độ dân số cùng với chú thích của nó(bản đồ lớn nhất trang 11) để phục vụ cho phần phân bố dân cư

d.Danh sách các dân tộc việt nam(trong trang 12) tách riêng để tham khảo

e.Bản đồ dân tộc kèm theo chú thích(bản đồ lớn trang 12) phục vụ cho phần dân tộc

5. Các bản đồ khác là bản đồ hỗ trợ để đối chiếu, so sánh( không quan trọng lắm)

6.Nếu có thể thì bổ sung các hình ảnh về các dân tộc ở Việt Nam. Các hình ảnh về tác động tiêu cực của tăng dân số đối với chất lượng cuộc sống(ăn, măc, ở, học hành, đi lại, vui chơi.)đối với tài nguyên thiên nhiên-môi trường( phá rừng, khói bụi, ô nhiễm..) và sự phát triển kinh tế, trật tự xã hội. Các hình ảnh về khu kinh tế mới.

Nguyenmanhhungdiak8 11:05, ngày 30 tháng 9 năm 2006 (CDT)