Thảo luận:Làm cho Firefox chạy nhanh hơn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo lịch sử trang thì trang này anh tạo vào cuối tháng 5 năm 2006. Bây giờ là 2012, :D, một thời gian khá dài, FF bây giờ khác xưa rất nhiều nên các hướng dẫn như thế này cần ghi cụ thể về điều kiện áp dụng.

Vloser, 15:32, 17/3/2012 (UTC)

Phiên bản F11 được cho là cải tiến tốc độ cực kỳ đáng kể.

Cao Xuân Hiếu, 15:20, 17/3/2012 (UTC)

Anh còn nhớ hướng dẫn này áp dụng cho Firefox phiên bản bao nhiêu không?

Nguyenthephuc, 15:12, 17/3/2012 (UTC)