Thảo luận:Lược sử thời gian, Stephen Hawking/6

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chandrasekhar nhận giải Nobel vật lý năm nào vậy? 1938?
Newone (thảo luận) 20:45, 22/3/2011 (ICT)
Đúng vậy, em thấy trên vi.wikipedia.org cũng có bài về ông ta: Subrahmanyan Chandrasekhar--
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 13:19, 26/3/2011 (ICT)
Tại enwiki có nhiều bài nói ông này nhận giải năm 1983, nghĩa là 45 năm sau 1938.
Newone (thảo luận) 03:44, 16/4/2011 (ICT)