Thảo luận:Lạm dụng tình dục ở trẻ em

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài viết có đoạn:

Theo Putnam...

Nhưng không thấy chú thích Putnam là gì?--Nguyễn Thế Phúc thảo luận 01:51, ngày 01 tháng 8 năm 2007 (CDT)

Ok, tôi đã sửa lại. Cảm ơn nhiều về sự góp ý của anh Nguyễn Thế Phúc. Mong nhận được sự góp ý nhiều hơn nữa. Thân mến. Lê Minh Khôi