Thảo luận:Lecture:Phân loại học phân tử

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mình chọn cách bỏ trang cá nhân vào chung với Thể loại:Khóa học Phân loại học cho đơn giản.

Cao Xuân Hiếu, 16:42, 10/3/2011 (UTC)

Có lẽ bỏ thêm mã "Thể loại:Học viên khóa học Phân loại học phân tử" vào các trang cá nhân của thành viên tham gia khóa học này?

Nguyenthephuc, 16:26, 10/3/2011 (UTC)

Các đề xuất, ý kiến và đăng ký tham gia xin viết tại đây

Cao Xuân Hiếu, 20:23, 27/2/2011 (UTC)