Thảo luận:Lecture:Phân loại học phân tử/Tasks/6

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tối ưu hóa là việc xem xét xem có thay đổi tập dữ liệu mà mình đang làm hay không? Hay nói cách khác trong bài 5 có 1 phần là thảo luận lẫn nhau giữa 3 nhóm để xem có cần thiết phải thay đổi dữ liệu trước khi bước vào bài 6 hay k.

Cao Xuân Hiếu, 14:42, 20/6/2011 (UTC)

Anh Hiếu ơi, trước và sau khi tối ưu là sao ạ?

Lê Thị Trang, 14:05, 20/6/2011 (UTC)