Thảo luận:Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Chapter 6

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các bạn nên tham gia tất cả các luồng thảo luận dưới đây không phân biệt nhóm học. Nếu bạn cảm thấy luồng nào có thông tin thú vị thì có thể post lên SHVN để có nhiều người tham gia hơn.

Luồng 1[sửa]

1. How is it possible for endergonic reactions to proceed in organisms?

Luồng 2[sửa]

2. Consider two proteins: One is an enzyme dissolved in the cytosol, the other is an ion channel in a membrane. Contrast the structures of the two proteins, indicating at least two important differences.

--> không hiểu "ion channel in a membrane " ??? => kênh (bơm) ion nằm trên màng sinh học

Luồng 3[sửa]

3. Plot free energy versus the course of an endergonic reaction and that of an exergonic reaction. Include the activation energy in both plots. Label Ea and ΔG on both graphs.

--> cho em hỏi câu này phải vẽ đồ thị hay nói lời ạ? => vẽ đồ thị

Luồng 4[sửa]

4. Consider an enzyme that is subject to allosteric regulation. If a competitive inhibitor (not an allosteric inhibitor) is added to a solution of such an enzyme, the ratio of enzyme molecules in the active form to those in the inactive form increases. Explain this observation.

Luồng 5[sửa]

5. If you were presented with a radioactively labeled substance, what experiments would you perform to determine whether it enters cells by simple diffusion or active transport?

Thảo luận dịch thuật[sửa]

Các bạn phát hiện thấy các lỗi dịch thuật nghiêm trọng có thể viết dưới đây. Xin ghi rõ các thông tin sau:

  1. Nguyên văn bản dịch
  2. Nguyên văn tiếng Anh
  3. Gợi ý sửa đổi
  4. Nhận xét & thảo luận