Thảo luận:Liệu pháp gene hoạt động như thế nào ?

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phân phối gene mới bằng cách dùng kĩ thuật định hướng gene (gene targeting), xin đọc bài về giải Nobel sinh lý học hoặc y học 2007. Nhờ tải hình lên giúp.