Thảo luận:Mạch đo lực-nhóm Long-Thảo-Tùng.ĐTYS

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Đề tài này "hình như" giống đề tài Thiết kế mạch đo lực.
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 22:13, 27/5/2010 (ICT)