Thảo luận:Mục tiêu của giáo dục phổ thông

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Học sinh và người học là đối tượng của giáo dục, nhưng điều kì lạ là cả 2 khái niệm này đều không được định nghĩa hay xác định trong Chương trình giáo dục phổ thông cũng như luật giáo dục.--Nguyenthephuc (thảo luận) 09:04, 30/7/2017 (+07)