Thảo luận:Nước bọt của ve hút máu diệt tế bào ung thư

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Việc tìm ra một chất giết tế bào là đơn giản, nhưng chất diệt tế bào chọn lọc với một số loại tế bào ung thư thì lại cực kỳ quý. Nhưng cơ chế chọn lọc cần phải xác định rõ ràng tính độc tế bào với loại ung thư nào? tế bào nào? giai đoạn phát triển nào? => chắc cần phải có bộ quy chuẩn cho những nghiên cứu kiểu như thế này. Một vấn đề khác là tại sao nhóm tác giả lại vội vàng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi công bố tại một tạp chí khoa học uy tín?
Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 11:42, ngày 30 tháng 8 năm 2009 (CEST)


Trong một cuộc phỏng vấn bà Chudzinski-Tavassi có đề cập đến khó khăn về tài chính cho các thí nghiệm và thử nghiệm lâm sàng tại Brazil. Có thể với công bố rộng rãi này bà thu hút được sự cộng tác về nhân lực cũng như chia sẻ về tài chính với các nhóm nghiên cứu khác trên thế giới.
Veterinary (thảo luận) 15:48, ngày 2 tháng 9 năm 2009 (CEST)