Thảo luận:Nghiên cứu Khoa học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tóm tắt khoa hoc

Ghi tựa như vậy sẽ không rõ nghĩa ... Có lẽ nên đổi là "tóm tắt nghiên cứu" vì trang này là Thư viện Khoa học thì "mặc định" của nội dung sẽ là nghiên cứu khoa học

Nhưng như vậy chả nhẻ tôi phải dịch lại các công trình của tôi ra Việt ngữ mới đăng lên hay sao ? (câu hỏi thí dụ)

Hiếu suy nghĩ xem có nên cho dùng các ngôn ngữ khác không chớ nếu không thì cũng khó vì đa số các nghiên cứu mới đều không có đủ từ vựng chuyên môn Việt ngữ và dể gây khó khăn cho người đăng bài là phải dịch lại!

  1. Vâng em sẽ đổi tên cho hợp lý hơn.
  2. Công trình của anh/ mọi ng đăng bản gốc ở ngôn ngữ nào thì mình sưu tầm trước hết ở ngôn ngữ đấy và có phần phụ chú tiếng Viết kèm theo. Phần phụ chú có thể viết dần dần về sau cũng được.
  3. Ý tưởng này thức chất là để 1) khuyếch trương năng lực, kiến thức, đóng góp khoa học của người Việt, 2) trao đổi học thuật và hợp giữa những ng Việt làm việc ở các nơi trên thế giới 3) công bố điện tử và minh bạch hóa các nghiên cứu của ng Việt trong nước.
  4. Đây là câu hỏi chung về đề tài nên em viết ở đây để mọi ng tiện theo dõi sau này phát triển thành định hướng Đề án sau. Sysop 14:59, ngày 11 tháng 1 năm 2006 (CST)

Chuyên trang Luận văn - Luận án

Trên web của Bộ GD và ĐT có danh mục tóm tắt các luận văn, luận án: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.0 Nguyenthephuc (thảo luận) 09:37, 2/9/2017 (+07)