Thảo luận:Nguồn gốc và các loại tế bào của tuyến yên

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bạn đọc "khó tính" với anh một chút(:D): anh có thể minh họa hình ảnh trong bài viết được không. --Nguyễn Thế Phúc thảo luận 10:27, ngày 15 tháng 11 năm 2006 (CST)