Thảo luận:Những người nên tránh nhân sâm, mật ong

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hic, bà bầu nhà em dùng mật ong rồi.----Nguyễn Thế Phúc thảo luận 05:47, ngày 8 tháng 12 năm 2008 (EST)