Thảo luận:Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin/P1.I

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thưa thầy, em xin thầy góp ý cho em về câu trả lời của em cho câu hỏi sau: "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". "Tính" thuộc phạm trù "ý thức". Vậy có phải "tính" là do trời sinh không? => Câu trả lời của em: "Tính" không phải do trời sinh. "Tính" thuộc phạm trù ý thức, mà ý thức ra đời cùng với quá trình hình thành bộ óc con người nhờ có lao động và quan hệ giao tiếp xã hội cùng với sự tác động khách quan của thế giới khách quan bên ngoài như môi trường sống, môi trường được giáo dục, môi trường gia đình... Em rất mong nhận được thư phúc đáp của thầy! Em xin chân thành cảm ơn thầy!

Lengocchausa, 09:32, 25/10/2010 (UTC)