Thảo luận:Những thói hư tật xấu của người Việt/70

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phải chăng thực tế đang chứng minh ý kiến này? Dù dân tộc VN có dành được độc lập, tự do nhưng có thoát khỏi nỗi lo từ "hàng ngàn năm" trước?

Nguyenthephuc, 14:54, 8/4/2011 (UTC)

Có lẽ đúng là vậy.

Khatvongdoithay, 14:49, 8/4/2011 (UTC)