Thảo luận:Phê pháp phép ngụy biện/Biểu hiện

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mình cũng nhớ (đại ý) có lần cậu không tán thành cái cách dân gian ca ngợi "trí khôn của các Trạng".

Nguyenthephuc, 16:26, 15/4/2015 (UTC)

Tâm đắc với ví dụ về các truyện Trạng và cụ Rùa.

Cao Xuân Hiếu, 15:52, 15/4/2015 (UTC)