Thảo luận:Phương pháp dạy học toán cho học sinh trung bình

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài này được rất nhiều trang khác đăng lại: xem từ google

Nguyenthephuc, 08:37, 19/4/2011 (UTC)

Giai đoạn 2 - 3

Giáo viên vừa dạy và vừa áp dụng các Ví dụ vào trong bài giảng. Khi giãng xong thì giúp cho học sinh làm các bài tập trong sách giáo khoa, với những bài phù hợp. Học sinh sẽ nhớ ngay phương pháp giải toán ngay ở trên lớp.bàn luận không ký tên trên là của Nguyen van hai (thảo luận • đóng góp)

Ý kiến mà bạn bổ sung chính là cụ thể hóa các giai đoạn 2 & 3 trong bài viết. Bài viết còn thiếu các ví dụ cụ thể/thực tế để minh họa các giai đoạn, rất mong được bạn hoàn thiện nó. Chúc bạn vui vẻ khi làm việc trên VLOS.--Nguyễn Thế Phúc thảo luận 10:04, ngày 03 tháng 12 năm 2007 (CST)