Thảo luận:Phản ứng chống đói của vi khuẩn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ở một số thực vật cũng có phản ứng chống đói. Nếu có thời gian, Hiếu tìm hiểu, viết về phản ứng chống đói ở thực vật và ứng dụng trong trồng trọt thì rất hay. Veterinary (thảo luận) 15:13, ngày 13 tháng 10 năm 2008 (EDT)

Vâng, nhưng hiện giờ nó ngoài hiểu biết của em. Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 18:30, ngày 13 tháng 10 năm 2008 (EDT)