Thảo luận:Quá trình lịch sử của sự sống có thể nhìn thấy được bên trong cấu trúc của RNA vận chuyển

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo tôi việc sử dụng tRNA làm phylogeny có nhiều điểm khó khăn hơn so với dùng rRNA. Vì rRNA có nhiều bản copy nhưng các bản này đa số đều giống nhau. Trong khi đó có nhiều loại tRNA khác nhau, sequence khác nhau không biết nên chọn loại tRNA nào? Ngoài ra cũng giống như rRNA, trên tRNA cũng có những vùng khá đa dạng (ví dụ các đoạn ở loop) nên cũng gây trở ngại.

Ngoài các tiếp cận phylogeny là các đoạn DNA mã hóa rRNA /tRNA thì cũng có rất nhiều nghiên cứu đối với đoạn DNA mã hóa protein đặc thù (đoạn coding sequences này cũng khá bảo thủ) hoặc những đoạn DNA chức năng sao chép DNA như vùng D-loop của DNA tỷ thể.

Quan trọng là cách thiết kế thí nghiệm, chọn mẫu nào và các phân tích kết quả, các kết luận rút ra. Chứ nếu chỉ dùng để kết luận virus nhất định phải ra đời sau khi có vi khuẩn thì e rằng chỉ cần suy luận logic là ra. Vì bản chất là virus phải nội cộng sinh bắt buộc, tự nó ko thể sống giữa trời đất được nên vật chủ phải có trước vật ký sinh.

Cao Xuân Hiếu 10:35, ngày 18 tháng 3 năm 2008 (CDT)