Thảo luận:Sách giáo khoa trực tuyến?

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

"Việc các nước chậm phát triển mua phần mềm của các tập đoàn lớn, đối với RMS, là một dạng thuộc địa hóa hiện đại."--Nguyenthephuc (thảo luận) 06:35, 22/7/2017 (+07)