Thảo luận:Sử thuyết họ Hùng/Bài 24

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Có nghiên cứu cho rằng, tên chồng của Trưng Trắc là Thi. Chữ "Sách" viết thêm là do nhầm lần của một nhà sử học đời Đường. Về Hai Bà Trưng, Đông Tác, Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 14:22, ngày 9 tháng 8 năm 2008 (EDT)