Thảo luận:Tìm Hiểu về Mạn-đà-la: Phương tiện Tu Học Đầy Tính Nghệ Thuật của Mật tông Tây Tạng

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Em cộng thẻ youtube để bài viết sinh động hơn. WikiSysop 10:23, ngày 25 tháng 9 năm 2007 (CDT)