Thảo luận:Tổng quan các ý kiến phân loại về Rùa Hồ Gươm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thọ có thể tổng kết lại những cơ sở khoa học của những phản bác của nhóm này?

Cao Xuân Hiếu, 05:14, 3/4/2011 (UTC)

Tuần trước tôi đã đọc một lần. Tôi thấy thắc mắc là tác giả có bàn luận tới so sánh với các trình tự của Lê Trần Bình thấy sai khác này nọ, nhưng cuối cùng thì hình như trình tự của tác giả không công bố rộng rãi thì phải (tôi không tìm thấy trong bài báo đó, cũng không thấy trên ngân hàng NCBI). Từ việc so sánh này mà tác giả suy ra là việc đọc trình tự có vấn đề, nhưng tôi cũng không hiểu được ý của tác giả là vấn đề nằm trong nhóm của tác giả Lê Trần Bình hay chính trong nhóm của tác giả (chắc là không...).

Các phân tích đưa ra trong bài báo tôi chưa hiểu được gì và chưa đọc kỹ.
Hồ Hữu Thọ (thảo luận) 09:08, 3/4/2011 (ICT)

@all: có ai đọc bài Le, M.D. & P. Pritchard. 2009 chưa?

Cao Xuân Hiếu, 19:33, 2/4/2011 (UTC)

Có phải các bạn chọn loài tiêu chuẩn thuộc Bộ Rùa ngoài họ Ba ba đúng k? Nếu thế thì tiêu chuẩn chọn là 1) có cả trình tự của 3 gene quan tâm, 2) có thông tin về loài ghi rõ ràng và 3) (tốt nhất) đã được sử dụng trong 1 công bố khoa học uy tín.

Cao Xuân Hiếu, 06:27, 31/3/2011 (UTC)

@Thảo: bạn đang nói về cái gì thế? Chọn gì, để làm gì?

Cao Xuân Hiếu, 06:18, 31/3/2011 (UTC)

Có hai cách chọn: Một là có một bạn thông thạo về Rùa, ta chọn loài trông giống giống Rùa Hồ Gươm (không khả dĩ), các thứ hai mình chọn các dấu cộng đứng đầu một dãy dấu cộng liền nhau? Sẽ có khà nhiều dấu cộng không có dữ liệu gene cần thiết.

Phạm Thạch Thảo, 06:05, 31/3/2011 (UTC)