Thảo luận:Thần thoại Hy Lạp về mười hai chòm sao trong cung Hoàng Đạo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tarus là con bò (bull)? Mặc dù dịch sang chữ hán là Kim Ngưu, hơn nữa kim cũng có vẻ không khớp với màu trắng.bàn luận không ký tên trên là của Phạm Thạch Thảo (thảo luận • đóng góp)