Thảo luận:Thịt kho tàu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

món thịt kho tàu ngon thật!

Muonlatyphu, 08:21, 29/10/2011 (UTC)