Thảo luận:Thủ thuật với Mediawiki/CharInsert

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Rất tiếc bảng (*) trong bài viết này không được hiển thị như mong muốn. Vì VLOS chưa hỗ trợ phần mở rộng CharInsert.--Nguyễn Thế Phúc thảo luận 08:08, ngày 23 tháng 10 năm 2006 (CDT)

12/01/2007 Tusach đã hỗ trợ thành công phần mở rộng CharInsert. --Nguyễn Thế Phúc thảo luận 06:14, ngày 12 tháng 1 năm 2007 (CST)

Mở rộng chiều dài của ô tóm lược sửa đổi

Một công đôi việc (:D)

Hiện tại, chiều dài của ô tóm lược sửa đổi "hơi ngắn" nên muốn nó dài+tiện+đẹp hơn bạn chỉ cần tìm 2 đoạn mã: size='60' trong file EditPage.php và sửa chúng thành size='100'hoặc size='110'.--Nguyễn Thế Phúc thảo luận 07:46, ngày 10 tháng 1 năm 2007 (CST)