Thảo luận:Thủ thuật với Mediawiki/Thể loại ($1)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thử nghiệm này không thành công trên Thư viện VLOS, vì có thể version MediaWIki của VLOS quá cũ 15x. Dòng lệnh tại SpecialCategories

function formatResult( $skin, $result ) {
global $wgLang;
$title = Title::makeTitle( NS_CATEGORY, $result->title );
return $skin->makeLinkObj( $title, $title->getText() );

Cao Xuân Hiếu 12:06, ngày 22 tháng 10 năm 2006 (CDT)

Hix, version Mediawiki của VLOS là 1.5.2. Cũ quá!:-)--Nguyễn Thế Phúc thảo luận 08:14, ngày 23 tháng 10 năm 2006 (CDT)

Mình đã kiểm tra lại, phiên bản Mediawiki 152 không có file SpecialMostcategories.php nên thủ thuật giới thiệu trong bài viết này không áp dụng được cho tusach.--Nguyễn Thế Phúc thảo luận 01:28, ngày 11 tháng 1 năm 2007 (CST)