Thảo luận:Tiến hóa sinh học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Darwin hay Wallace là cha đẻ thuyết tiến hoá?

  • Darwin hay Wallace là cha đẻ thuyết tiến hoá?, Tạp chí Tia Sáng, ngày 17/07/2008. Tác giả: Matthias Glaubrecht. Dịch giả: Xuân Hoài (theo Fr-online, 1/7/2008). Đây là một bài viết thú vị với rất nhiều thông tin hữu ích, xin trích dẫn một đoạn trong bài viết: Darwin viết: "Thà tôi đốt cuốn sách của mình còn hơn là để Wallace hoặc bất kỳ ai có thể nghĩ rằng, tôi đã cư xử một cách đê tiện". Cuối cùng ông đề nghị: "Nếu như tôi có thể in ấn tài liệu của mình một cách trung thực, thì tôi sẽ ghi rõ, rằng tôi đã thông qua bài viết mà Wallace đã từng gửi cho tôi và trong đó chứa đựng những kết luận cơ bản như của tôi, vì thế giờ đây tôi thấy cần phải trích công bố một phần bài khảo luận của mình". Nam Hy Hoàng Phong (thảo luận) 02:06, ngày 17 tháng 8 năm 2008 (EDT)