Thảo luận:Toán 6 - Tập hai - Phần số học - Ôn tập cuối năm phần số học, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5h.Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h. Tính độ dài khúc sông

Anhlaivu, 14:00, 25/4/2014 (CEST)