Thảo luận:Về thời gian

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mình nghĩ nên đổi tên bài viết thành "Du hành vượt thời gian" thì sát với nội dung bài viết hơn.

Nguyenthephuc, 09:00, 4/4/2015 (UTC)