Thảo luận Thể loại:VLoS

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo tôi, ta nên hợp nhất (đổi hướng) thể loại này (Thể loại:VLoS') đến thể loại: Thể loại:VLOS

--Nguyễn Thế Phúc thảo luận 06:44, ngày 03 tháng 11 năm 2006 (CST)