Thủ thuật tải File của Megaupload từ IP Việt Nam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Do trang web Megaupload chỉ cho phép 100 lượt tải đối với các IP Việt Nam mà thôi , nếu quá giới hạn thì phải đăng ký Premium mới được . Dưới đây là phương pháp thêm User Agent trong Registry , các bạn làm như sau

Đối với trình duyệt Internet Explorer[sửa]

 1. Start --> Run gõ vào Regedit rồi ok
 2. trong cửa sổ Registry Editor các bạn vào nhánh sau
  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ InternetSettings \ 5.0 \ UserAgent \ Post Platform
  hoặc
  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ InternetSettings \ UserAgent \ Post Platform (đối với IE 7)
 3. Sau đó nhấp chuột phải vào Post Platform --> New --> String Value và đặt tên cho giá trị vừa tạo là Alexa Toolbar
 4. Khởi động lại máy .

Đối với trình duyệt FireFox[sửa]

 1. Dùng FireFox truy cập vào trang Plugins --> nhấn Install Now để cài add-on này
 2. Sau khi hoàn tất , khởi động lại FireFox , vào menu Tools -->User Agent Switcher --> Options --> Options
 3. Hộp thoại User Switcher Options hiện ra , chọn mục User Agent, nhấn nút Add... và điền vào các thông số sau vào bảng Add User Agent như sau
  Description : MEGAUPLOAD
  User Agent : Mozilla/4.0 ( compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Alexa Toolbar )
 4. Nhấn Ok 2 lần để hoàn tất việc thêm User Agent
 5. Bây giờ trước khi muốn tải 1 tập tin nào đó từ MegaUpload , bạn vào Tools --> User Agent Switcher và chọn User Agent mà bạn vừa thêm vào.

Liên kết đến đây