Thai phụ béo phì, siêu âm không chính xác

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nghiên cứu của bác sĩ Jodi S. Dashe tại Trung tâm Y tế trực thuộc Đại học Texas của Mỹ cảnh báo rằng thai phụ béo phì và dư cân có thể nhận được kết quả siêu âm không chính xác để có thể xác định những bất thường của bào thai. Công trình này được công bố trên tạp chí chuyên ngành Sản và phụ khoa của Mỹ tháng 5-2009.

Nghiên cứu đã khảo sát hơn 10.000 kết quả kiểm tra siêu âm với hầu hết trường hợp được xem là ít nguy cơ và hơn 1.000 trường hợp khác tình nghi có nguy cơ cao về bào thai bất thường. Bác sĩ Dashe nhận thấy mức độ phát hiện chính xác những khiếm khuyết của bào thai càng thấp khi chỉ số thể hình (BMI) của thai phụ càng cao. Tỉ lệ chênh lệch về mức độ chính xác của kết quả siêu âm giữa thai phụ bình thường và thai phụ béo phì ít nhất là 20%.


Về mục lục

Liên kết đến đây