Thay đổi thư mục trong Command Prompt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Command Prompt (Dấu nhắc lệnh) là chương trình giả lập DOS Prompts (dấu nhắc lệnh hệ điều hành DOS) của hệ thống cũ, và cho phép bạn điều hướng đến tập tin và thư mục trong máy tính của bạn. Dưới đây là một số hướng dẫn về Command Prompt cũng như các lệnh cần thiết để điều hướng Command Prompt.

Thay-doi-thu-muc-trong-command-prompt.jpg

Các bước[sửa]

 1. Mở Command Prompt. Bạn có thể vào Command Prompt bằng cách kích vào menu Start và nhập cmd vào hộp thoại tìm kiếm hoặc nhập cmd vào hộp thoại Run, hoặc bạn có thể vào thư mục Accessories/System Tools của menu Start.
  • Đối với Windows 8, hãy nhấn phím Windows + X và chọn Command Prompt trong menu.
 2. Điều hướng. Khi bạn khởi động Command Prompt lần đầu tiên, bạn sẽ được chuyển đến thư mục cá nhân của mình, và thường thấy hiển thị như sau C:\Users\username\
 3. Tập làm quen với các lệnh điều hướng cơ bản. Có một số lệnh quan trọng được thực hiện trong Command Prompt. Nếu thành thạo các lệnh này, bạn có thể di chuyển vào các thư mục nhanh hơn. Lưu ý, nhớ nhấn phím Enter sau mỗi lệnh:[1]
  • dir - Lệnh này sẽ giúp liệt kê danh sách tất cả thư mục và tệp tin có trong thư mục bạn đang xem.
  • cd folder - Lệnh này sẽ đưa bạn đến thư mục mà bạn đã chỉ định. Tuy nhiên, thư mục này phải nằm trong thư mục mà bạn đang xem. Ví dụ: Nếu bạn đang ở C:\Users\username\ và bạn nhập cd desktop thì bạn sẽ được đưa đến C:\Users\username\Desktop\
  • cd path - Với lệnh này, bạn sẽ được đưa đến một đường dẫn cụ thể trên máy tính cho dù bạn đang ở bất kỳ thư mục nào. Tuy nhiên để lệnh này được thực hiện bạn phải nhập toàn bộ đường dẫn. Ví dụ: cd C:\Windows\System32
  • cd .. - Lệnh này sẽ đưa bạn vượt lên một thư mục từ vị trí hiện tại của bạn. Ví dụ: Nếu bạn đang ở tại C:\Users\username\ và bạn nhập cd .. bạn sẽ được đưa đến C:\Users\
  • cd\ - Với lệnh này bạn sẽ được đưa đến thư mục gốc, cho dù bạn đang ở vị trí nào. Ví dụ: Nếu bạn đang ở thư mục C:\Users\username\ và bạn nhập cd\ bạn sẽ được đưa đến ổ đĩa C:\
  • driveletter: - Lệnh này sẽ đưa bạn đến ổ đĩa mà bạn chỉ định. Ổ đĩa bạn chỉ định phải còn hoạt động, hoặc nếu bạn muốn vào ổ đĩa CD\DVD thì phải có sẵn đĩa trong ổ đĩa đó. Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển sang ổ D của bạn, bạn sẽ nhập lệnh D:
  • exit - Lệnh này sẽ giúp bạn thoát khỏi Command Prompt, cho dù bạn đang ở vị trí nào.

Lời khuyên[sửa]

 • Nhập cd vào command prompt để máy tính hiển thị thư mục hiện tại bạn đang xem
 • Để mở hộp thoại RUN nhanh chóng, bạn có thể nhấn phím Windows + R.
 • Nếu bạn không chắc về tên chính xác của một thư mục, bạn có thể nhấn phím Tab và sử dụng các phím lên xuống để di chuyển qua các thư mục mà bạn đã nhập tên. Ví dụ: Giả sử bạn có các thư mục helloYou và helloMe trong thư mục C:\, bạn có thể nhập cd c:\h sau đó nhấn phím Tab hai lần để đi đến thư mục có chữ cái đầu tiên là h

Nguồn và Trích dẫn[sửa]

Liên kết đến đây