Thiếu máu huyết tán trẻ em

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Huyết tán là tình trạng vỡ hồng cầu quá nhanh và quá nhiều hơn tình trạng vỡ hồng cầu sinh lý.

Thiếu máu huyết tán cấp Thiếu máu huyết tán mãn
Vàng da + +
Lách to +/- +++
Biến dạng xương sọ (-) +++
Hồng cầu lưới tăng nhiều tăng không đáng kể

NGUỒN

Giáo trình bộ môn nhi, Đại học Y Dược Huế

Liên kết đến đây