Tiểu luận: ứng dụng enzyme trong điều trị ung thư não

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ứng dụng enzyme Amphinase trong điều trị ung thư, đặc biệt là ung thư não: Tập tin:Doan Huyen Ngoc, tieu luan Enzyme.ppt

Xem thêm[sửa]