Thảo luận:Tiểu luận: ứng dụng enzyme trong điều trị ung thư não

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đọc qua bài seminar tôi có một vài thắc mắc nhỏ, rất vui nếu được giải đáp của tác giả và mọi người:

1. Theo đó hiệu quả áp dụng của enzym amphinase là rất cao. Tuy nhiên nó cũng chịu giới hạn của các phương pháp khác là không áp dụng được với các metastasis cancer? Khả năng tìm diệt của amphinase không dễ gì thực hiện trong môi trường toàn cơ thể.

2. Phương pháp này có thể áp dụng được với các loại cancer khác nhau hay không? Bất kỳ cancer nào cũng có điện tích âm và cho phép enzym này xâm nhập?

Dù thế nào đi nữa, nhìn qua thì rõ ràng là phương pháp tỏ ra rất ưu việt, thậm chí vượt hơn nhiều các kiểu thuốc vô hiệu hóa enzym trong signaling pathway, tái kích hoạt hệ thống apoptosis... Các phương pháp này chịu giới hạn của 2., tức là rất nhiều trường hợp tỏ ra trơ với treatment, thậm chí là cùng một loại cancer như nhau!

3. Thêm một stupid question, bài viết nói "có khả năng nhân lên intro một cách nhanh chóng." Protein tự nó không nhân lên được,sao lại có sự nhân đôi này nhỉ? (Thực ra tôi không biết nghĩa từ 'intro'.)

Phạm Thạch Thảo (thảo luận) 00:48, 15/6/2011 (ICT)

Liệu có thể bổ sung các bài viết về Ung thư vào mục xem thêm của bài viết này, ví dụ:

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›
--
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 20:30, 7/6/2011 (ICT)